Baleset- és környezetvédelmi szabályok

 

Kémiai kísérletek

1. Kísérletezés előtt a kísérlet menetét mindig el kell olvassuk el! A kísérlet megkezdése előtt az eszközöket készítsük elő, a szükséges védőfelszerelést vegyük fel, a kísérleti asztalt tegyük szabaddá!

2. Az egyes gyakorlatokkal kapcsolatos speciális tűz- és munkavédelmi rendszabályokat a gyakorlati munka megkezdése előtt írásban és/vagy szóban külön ismertetik.

3. A szilárd vegyszereket mindig tiszta vegyszereskanállal adaguljuk!

4. A vegyszerek használata után a tárolóedények tetejét azonnal tegyük vissza!

5. A veszélyes vegyszereket a tanári asztalon, a piros színű tálcán tároljuk!

6. A vegyszereket takarékosan, mindig az előírt mennyiségnek megfelelően használjuk!

7. A kísérlet végeztével az eszközök és a munkaasztalok tisztítása kötelező!

8. Az egyéni kísérletezés tilos!


Biológiai kísérletek

1. Kísérletezés előtt a kísérlet menetét mindig el kell olvassuk el! A kísérlet megkezdése előtt az eszközöket készítsük elő, a szükséges védőfelszerelést vegyük fel, a kísérleti asztalt tegyük szabaddá!

2. Az egyes gyakorlatokkal kapcsolatos speciális tűz- és munkavédelmi rendszabályokat a gyakorlati munka megkezdése előtt írásban és/vagy szóban külön ismertetik.

3. A kísérleti eszközökkel, mérőműszerekkel mindig rendeltetésszerűen bánjunk!

4. Élőállatokkal állatbarát módon bánjunk!

5. Élettani, szervezettani vizsgálatok után a megfelelő fertőtlenítésről gondoskodjunk!

6. A veszélyes hulladékot a megfelelő gyűjtőedénybe helyezzük!


Fizikai kísérletek

1. Kísérletezés előtt a kísérlet menetét mindig el kell olvassuk el! A kísérlet megkezdése előtt az eszközöket készítsük elő, a szükséges védőfelszerelést vegyük fel, a kísérleti asztalt tegyük szabaddá!

2. Az egyes gyakorlatokkal kapcsolatos speciális tűz- és munkavédelmi rendszabályokat a gyakorlati munka megkezdése előtt írásban és/vagy szóban külön ismertetik.

3. A kísérleti eszközökkel mindig rendeltetésszerűen bánjunk!

4. A mérőműszerek a nem rendeltetésszerű használat során tönkremehetnek. Mielőtt üzembe helyezzük őket, győződjünk meg, minden megfelel-e a a rájuk vonatkozó használati utasításnak!

5. Ha egyéni kísérleti ötlet jut az eszedbe, annak lefolytatásának mikéntjéről feltétlenül kérdezd meg a tanárodat! Önállóan ne kezdj új kísérletbe!

6. A konnektorokba ne nyúlkáljunk!


Tűzvédelem

1. Nyílt láng használata a laboratóriumban tilos!

2. A laboratóriumban dolgozó minden személy részére tilos a dohányzás!

3. A laboratóriumban keletkezett tűz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását, valamint intézkedni kell a tűzoltók értesítéséről!

4. A berendezések rendellenes melegedése esetén, illetve egyéb rendellenes működés észlelését a laboratórium felelősének, vagy a tanárnak jelenteni kell!

5. Esetleges tűz keletkezése esetén a laboratóriumot a tanulók tanár vezetésével a kijelölt menekülési útvonalon hagyják el!


Környezetvédelmi szabályok

1. Az elhasznált vegyszereket csak a kijelölt gyűjtőedénybe gyűjtsük!

2. A lefolyóba vegyszert önteni tilos!

3. A veszélyes hulladékokat (egyes vegyszerek, boncolt állatok stb.) csak a kijelölt gyűjtőedénybe helyezzük!

4. Mérgező, légszennyező gázokkal csak a semlegesítő-elszívó fülkében kísérletezzünk!

 

Minden balesetet, ami a laboratóriumban történik, jelenteni kell a tanárnak!