Nitrogéntartalmú szénvegyületek

A nitrogéntartalmú szénvegyületeknek három csoportját ismertetjük:

1. Aminok
2. Nitrogéntartalmú heterociklusok
3. Amidok

1. Aminok

Elnevezés: a megfelelő szénhidrogén neve után tett -amin szócska. Pl.: metil-amin. (CH3NH2).

Szerkezet:* a nitrogénatomhoz kapcsolódó szénhidrogéncsoportok száma egytől háromig változhat, ennek megfelelően beszélünk elsőrendű, másodrendű és harmadrendű aminokról. Az elsőrendű aminok funkciós csoportja az aminocsoport (-NH2), a másodrendűeké az iminocsoport (-NH-), a harmadrendűeké maga a nitrogénatom.

Tulajdonságaik: a kis szénatomszámú alkil-aminok ammóniára emlékeztető gázok, a többi egyszerű alkil-amin igen kellemetlen szagú folyadék, a tíznél nagyobb szénatomszámúak szilárdak. A szénatomszám emelkedésével vízoldhatóságuk csökken. Az aminok bázisként viselkednek.

Előfordulás: az alkil-aminok természetben ritkán fordulnak elő, az élőlények (aminosavak) bomlásából származó nitrogénvegyületek rothadó, undorító szagú bonyolult aminok.

Fontosabb aminok

1.1. Anilin

Felhasználás szempontjából a legfontosabb amin, amely aromás gyűrűből és egy aminocsoportból épül fel. Számtalan gyógyszer és festék alapanyaga.

 

1.2. Kadaverin (1,5-diamino-pentán)

Kétértékű amin, amely a hullamérgek közé tartozik. A halotti testekben lejátszódó fehérjék bomlásakor keletkezik, nagyon mérgező.

1.3. Hisztamin

Hajszálereket tágító hatása közismert, allergiás reakciók kialakításában részt vevő molekula, amely hatására a bőr kipirul, viszketni kezd.

Előállítás:* az aminok előállítására több lehetőség kínálkozik: szubsztitúció, oxidáció, redukció.

1. Nézzetek utána a fenil-etil-amin szerkezeti képletének! Miben található ez a vegyület? Miért felelős?
Bővebben az SDT-n itt

 

2. Nitrogéntartalmú heterociklusok

Amellett, hogy a már említett kávé, tea és kakaó fő hatóanyagai rendkívül fontos szerepet töltenek be az élő szervezetek működésében, de közéjük tartoznak a drogok is.

Az élő szervezetben betöltött funkciójuk miatt fontos kiemelni az alábbiakat:

Piridin (C5H5N)

A benzolhoz hasonló szerkezetű annyi, lényeges különbséggel, hogy az egyik szénatom helyén nitrogénatom van. Poláris, ennek következtében vízben oldódó, színtelen, kellemetlen szagú, mérgező folyadék. Kötötten számos vitamin, enzim, alkaloid molekula alkotója. Alapanyagként használja a gyógyszer-, festékipar és a növényvédelem.

Pirimidin (C4H4N2)

A hattagú aromás gyűrű két nitrogénatomot tartalmaz 1,3-helyzetben. Színtelen, szilárd anyag.

Pirrol (C4H5N)

Öttagú aromás gyűrűben egyetlen nitrogénatom, amelynek egyik nemkötő elektronpárja beépül a delokalizált pi-elektronrendszerbe. Színtelen, kloroform szagú, dipólusos folyadék. Vízben nagyon rosszul oldódik. Fontos alkotója a növények klorofilljának, a vér hemoglobinjának és a B12-vitaminnak. Felhasználják a gyógyszer- és a festékgyártásban.

Imidazol (C3H4N2)

Öttagú aromás gyűrű, benne két nitrogénatom 1,3-helyzetben, amelyek közül az egyik "pirrolszerű" a másik "piridinszerű". Dipólusos, fehér színű kristályos vegyület. Molekulatömegéhez képest igen magas forráspontú. Vízben jól oldódik. Egyes enzimek alkotója, a festék- és gyógyszeripar mellett a műanyagipar hasznosítja, de a kártevők elleni védekezésben is jelentős szerepe van.

További fontos vegyületek*
Purin (C5H4N4) Egy pirimidin- és egy imidazolgyűrű egyesítésével vezethető le. Színtelen, tűs kristály, amely vízben jól oldódik. Húgysav a nukleinsavakat felépítő purinbázisok bomlásuk során húgysavvá alakulnak. Adenin és guanin a nukleinsavak felépítésében van jelentős szerepük.
Nikotin egy piridin és egy pirrol vázat tartalmazó gyűrűs alkaloid. Kinin a kínafa alkaloidja. Erős lázcsillapító és malária ellenes hatású. Túladagolása szédülést, fejfájást, süketséget, átmeneti vakságot, szívbénulást idézhet elő. 8-10 g-ja halálos lehet. Üdítőitalokban használják pl.: Tonic.
Morfin a mák termésében előforduló alkaloid, belőle kémiai úton állítják elő a heroint. A mákból nyerhető ópiumszármazékok összefoglaló neve: ópiátok.
 
Kokain a kokacserje leveleiből (Dél-Amerika) nyert alkaloid. Tetrahidro-kannabinol rövidítve THC, közismertebb nevén hasis. Kannabisz származék, neve a Cannabis (kender) nevű növényre utal. Lizergsav-dietilamid rövidítve LSD. Az anyarozs alkaloidja.

A nitrogéntartalmú heterociklusok további tulajdonságai*

Forrás- és olvadáspont

 
moláris tömeg (g)
Fp (oC
pirrol
67
131
imidazol
68
256
benzol
78
80,1
piridin
79
115
pirimidin
80
124

Kémhatás

Gyenge bázisok: anilin - pirimidin - piridin

Gyenge savak: pirrol, húgysav

Amfoter: imidazol a "pirrolszerű" és a "pirimidinszerű" nitrogénatomok miatt

2. A molekulaszerkezet alapján adjatok magyarázatot a fenti vegyületek kémhatására!

 

3. Amidok

Az élőszervezetekben található fehérjék és nukleinsavak jellegzetes részlete az amidcsoport. Az amidcsoport összetett funkcióscsoport, amely egy szénatomból, egy hozzá közvetlenül kapcsolódó oxigén- és nitrogénatomokból épül fel.

Elnevezés: megfelelő szénhidrogén neve és -amid szócska. Pl.: metánamid.

Szerkezet:* a mellékelt ábra nem szemlélteti kellő módon az amidcsoport szerkezetét. A nitrogén nem kötő elektronpárja a C=O kötés pi-elektronjaival egy delokalizált elektronfelhőt alakít ki a három atom síkjában. Így az amidcsoport síkalkatú, dipólusos molekularészlet.

Tulajdonságaik: Az aminokhoz hasonlóan többféle rendű amid létezik. Az első és másodrendű amidok között erős hidrogénkötés alakul ki ennek következtében forráspontjuk (molekulatömegükhöz képest) magas, szobahőmérsékleten kristályosak. A kis szénatomszámúak vízben oldódnak, apoláris oldószerben viszont nem vagy rosszul. Gyenge bázisok, de erős hatásra gyenge savként is viselkedhetnek.

Előfordulás: A nukleinsavakon és fehérjéken kívül sok természetes szénvegyületben megtalálhatók (koffein, penicillin, B12-vitamin). További fontos amid a karbamid, amely szénsav és ammónia reakciója során keletkezik.

Előállítás:* elsőrendű amidokat ammónia és megfelelő karbonsav reakciója során vízkilépéssel állítják elő. A másodrendű amidok elsőrendű amin és megfelelő karbonsav, míg harmadrendű amidok másodrendű aminok és karbonsav reakciójával nyerhetők.

nitrogéntartalmú szénvegyület, nitrogéntartalmú heterociklusok, amin, alkil-amin, heterociklus, alkaloid, drog, amid, aminocsoport, iminocsoport