3. A víz előfordulása

Víz a Földön

Mint már olvashattad a víz Földünk leggyakoribb vegyülete, amely mindhárom halmazállapotában előfordul.

Gáz halmazállapotban vízgőzként a légkörben, erről az Időjárás és éghajlat epochában tanulsz majd. A folyadék és szilárd halmazállapotban lévő víz két nagy csoportra osztható a kőzetburok kémiailag kötött vizére és a felszíni vízkészletre. Előbbi mennyisége nehezen határozható meg, becslések szerint a felszíni vízkészlet 15-50%-a lehet. A felszíni vízkészlet jól ismert, összesen kb. 1.384.000.000 km3 víztömeget jelent. A földi vízkészlet megoszlását a táblázat szemlélteti.

% megoszlás
97,4 óceánok és tengerek
2 magashegységi és sarkvidéki jég
0,58 felszín alatti szabad vizek
0,02 folyók, tavak, légkör, élőlények

Látható, hogy a földi vízkészlet döntő többsége a világtengerekben hullámzik. A Föld édesvízkészletének 90%-a hó- és jégtakarókban van. Ezek alapján elmondható, hogy Földünk felszínének kb. 71%-át óceánok és tengerek borítják.

3.1. A Földrajzi Atlasz segítségével próbáld meghatározni az alábbi objektumok területét négyzetkilométerben!
Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán, Földközi-tenger, Fekete-tenger, Grönland, Arktisz, Antarktisz.

 

A Föld ivóvíz készlete és a víztakarékosság

A Földön a víz igen nagy mennyiségben van jelen. Ha egyenletesen volna elosztva, a Föld felszínén mintegy 2700 méter vastag burkot lehetne belőle képezni. Ebből úgy tűnhet, hogy a vízkészletek kimeríthetetlenek, holott valójában a Föld ivóvíz- és iparivíz-készletei végesek. A Föld vízkészletének jelentős része, mintegy 97%-a a tengerekben és óceánokban van jelen, amely magas sótartalma miatt közvetlenül nem alkalmas sem ivóvíz-, sem iparivíz-felhasználásra, még mezőgazdasági célokra sem. A fennmaradó 2-3% ugyan édesvíz, azonban nagy része jég formájában található meg. Közvetlen ivóvíz-kitermelésre a Földön fellelhető összes víznek alig 0,307%-a alkalmas, és ebben a mennyiségben már benne vannak a kitermelhető felszíni vizek, a folyók, a tavak édesvizei, de még a felső rétegvizek is. 

A lakosság életmódjának nagymértékű változása magával hozta a vízigény gyors ütemű növekedését is. Az embernek naponta átlagban 1,2-1,5 liter vízre van szüksége a szervezetében lezajló anyagcsere-folyamatokhoz. Természetesen ennél lényegesen nagyobb a napi vízfogyasztás, amely jelenleg egy városi embernél 150-300 liter vizet tesz ki. A víz a termelés szempontjából is alapvető jelentőségű, ahol alap- és segédanyagként, ill. szállítóközegként szerepelhet. A gazdaságon belül az ipar az egyik legnagyobb vízfelhasználó; az egyes iparágak közül a villamosenergia-iparnak van a legtöbb vízre szüksége, mindenekelőtt hűtési célokra. 

A Föld vízkészlete
A hidroszféra környezeti problémái

 

Egyes becslések szerint a fejlett ipari országok jelenleg 2-3-szor annyi vizet használnak, mint amennyit a természetes vízkörforgás biztosít. Emiatt fokozódó mértékben hasznosítják a rétegvíz-tartalékokat, ami a talajvíz szintjének nem kívánatos csökkenésével jár, de egyre nagyobb mértékben kell a vízhiányt szennyezett felszíni vizek költséges tisztításával is fedezni. Egyes területeken már jelenleg is (pl. Kuvait), de a jövőben szélesebb körűen szükséges a tengervíz sómentesítésében rejlő, ma még nagyon költséges lehetőségek kihasználása is. 

Magyarország a vízben szegény országok közé tartozik, miután a természetes körforgásban kevesebb mint 1000 m3/fő/év csapadék jut az ország területére. Az ország felszíni vízkészletének több mint 90 %-a külföldről származik, vizeink alvízi jellegűek, így folyóink vízminőségét és mennyiségét sincs módunk szabályozni. Miközben a vízkészleteink egyelőre fedezni képes az ország vízigényét, problémát jelent, hogy míg a vízkészletek kb. 85 százaléka a Duna és 15 százaléka a Tisza vízrendszeréhez kötődik, addig a felhasználásban az igények 59 százaléka kötődik a Duna és 41 százaléka a Tisza vízrendszeréhez, így különösen aszályos időszakokban a Tisza térségében vízellátási gondok jelentkezhetnek.

I. Gondoljátok végig milyen víztakarékossági eljárásokat lehetne alkalmazni otthon, illetve az iskolában!
II. Készítsetek víztakarékossági transzparenseket!
III. Nézzetek után a világ vízszegény területeinek, országainak! Készítsetek térképet!
 

Víz a Naprendszer más bolygóin

A földi vízkészlet bolygónk belső anyagainak kipárolgása, kigázosodása révén keletkezett, amikor a Föld anyagának egy része átmenetileg olvadt állapotba került. Az őslégkörből lecsapódva felgyűlt a földfelszín mélyedéseiben és ott folyékony halmazállapotban tartósan megmaradt. Ez azért vált lehetővé, mert a Föld Naptól való távolsága megfelelő felszíni hőmérsékletszintet biztosít, így a vízkészlet nem jutott a megfagyás vagy a teljes elpárolgás sorsára.

Van-e víz a Naprendszer más bolygóin?

3.2. Sorold fel a Naprendszer bolygóit a Naptól távolodva!

 

A Naprendszer bolygói

 

bolygó hőmérséklet bolygó hőmérséklet
Merkúr +480 - -180 C Szaturnusz több 10ezer C
Vénusz átl. 477 C Uránusz  
Mars átl. -40 C Neptunusz  
Jupiter több 10ezer C Plútó -230 C
3.3. A táblázat segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
Mivel magyarázható, hogy a Merkúron és a Vénuszon nem található víz?
Mivel magyarázható, hogy a Jupiternek és a Szaturnusznak ilyen magas a hőmérséklete annak ellenére, hogy távolabb vannak a Naptól, mint a Föld?

Mars Nyílván hallottatok már arról, hogy az utóbbi években számos égitetsen próbáltak nyomozni a víz után. Jég formájában sikerült rábukkani a Jupiter egyik holdján, az Európán (1997. április), a Merkúron és a Holdon (1998. március) is.

Az alábbi linkek segítségével nézzeteke utána, hogy a Naprendszer milyen égitestjein található víz! Nézzetek utánna továbbá, hogyan áll a Mars bolygó kutatása!

3.4. A források segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! Origo-Tudomány-Mars
A Naprendszer mely égitestjein fordul elő víz és milyen formában?
Milyen űrszondák vizsgálták az utóbbi időben a Mars-bolygót és mi volt a feladatuk?
Van-e víz a Marson?
Miért lenne lényeges kideríteni, hogy van-e víz a Marson?