6. Óceánok és tengerek

Jelen ismereteink szerint a bolygónk felszínének 71%-át elfoglaló világtengerek egyedülálló képződmények a Naprendszerben. Az alábbiakban ismerkedjünk meg néhány definícióval!

Óceánnak nevezzük a bazaltos kéregből álló, önálló medencéjű és saját áramlásrendszerű, viszonylag egyenletes oldott sótartalmú, nagy átlagos vízmélységű állóvízeket. A bazalt, mint emlékszel kiömlési magmás kőzet, amely a hasadékvölgyeknél tör felszínre, majd alakítja ki az óceáni hátságokat. Ezekről részletesebben itt tanultál.

A tengerek óceánoknál kisebb vízmélységű, önálló áramlásrendszerrel nem rendelkező, egymáshoz képest változó sótartalmú, rendszerint kontinensekhez közel fekvő állóvízek. Kialakulásuk az óceánokhoz hasonló. Két típusát különböztetjük meg, a beltengert és a peremtengert. A beltengerek önálló medencével rendelkező, a világóceánhoz csak egy szűk szorossal kapcsolódó, kontinensek által körülvett, vagy mélyen a szárazföld belsejében fekvő, de egyértelműen a világóceánhoz tartozó vízfelületek. Pl.: Fekete-tenger a Földközi-tenger beltengere, míg a Földközi-tenger az Atlanti-óceán beltengere.

A peremtengerek más tengerrel vagy óceánnal nagy felületen érintkeznek, azoktól csak félszigetek, szigetívek határolják. Pl.: Északi-tenger.

Különbséget kell tenni a beltengerek és a szárazföldi vízgyűjtő tavak közt is. Utóbbiak a szárazföldek által teljesen körülvettek, így óceánokkal közvetlenül nincsenek kapcsolatban. Pl.: Kaszpi-tenger, Aral-tó.

6.1. A földrajzi atlasz segítségével keress további példát beltengerre és peremtengerre!

 

A tengervíz hőháztartása

A víz magas fajhőjének köszönhetően (ld. korábban) a tengerek, óceánok lassabban és kevésbé melegszenek fel, lassabban és kevésbé hűlnek le, mint a szárazföldi területek. A nyáron felhalmozozott hőmennyiséget télen lassan bocsátja ki. Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy a szomszédos szárazföldi területek éghajlatára kiegyenlítő hatással van (télen fűt, nyáron hűt). A tengervíz felmelegedéséhez hozzájárul az is, hogy a napsugarak akár 200 m mélyre is lehatolnak, továbbá az, hogy a víz hullámzása és áramlása keveredést biztosít, így növelve a keveredő vízréteg mennyiségét.

 

A tengervíz mozgásai

Ennél a témakörnél legelőször nyílván mindenkinek a hullámzás jut eszébe. A hullámzás a tenger felszínén kialakuló mozgásjelenség, amit a vízfelület felett fújó szelek keltenek. A jelenség megtévesztő, úgy tűnik, mintha a víz  előrehaladna, pedig a vízrészecskék csak fel, le és körbe mozognak. Hullámzáskor a részecskék csupán energiájukat adják át a mellettük lévő vízmolekulának. A meredek, sziklás partoknak csapodó hullámok "összenyomódnak", függőlegesen megnyúlnak, magasságuk megnő. Ez a hullámtörés jelensége. Ez a folyamat hatalmas pusztítást végez a kőzeteken. A hullámzó víz partformáló munkáját abráziónak nevezzük. A kőzetek alakításánál jelentős szerepe van a hullámnyomásnak. A kőzetek pórusaiba, repedéseibe bezúduló víz növeli az üregben lévő levegő nyomását, s ez mintegy szétrobbantja a sziklákat.

6.3. Próbáljátok megmagyarázni, hogyan alakultak ki a képeken látható sziklaívek és sziklatornyok! Hogyan alakulnak ki a lapos tengerpartok?

 

A tenger hullámzása, amennyiben párhuzamos a parttal, turzások, zátonyok, lagúnák kialakításában vehet részt.

A tengerek jellegzetes függőleges változása a tengerjárás, amelyet részben a Hold tömegvonzása idéz elő. Amikor a Föld-Hold távolság kisebb a tengerek vízszintje emelkedik, eléri a legmagassabb vízállást (magasvíz), majd apadni kezd, s néhány óra múlva eléri a legalacsonyabb vízállást (mélyvíz). A mélyvíz és a magasvíz között eltelt időszakot dagálynak, a magasvíz és a mélyvíz között eltelt időszakot pedig apálynak nevezzük. A mélyvíz és a magasvíz között lévő szint a dagálymagasság. Az átlagos dagálymagasság 6-8 méter.

6.4. Mi az oka annak, hogy dagály nem csupán a földi óceánok Hold felé néző oldalán következik be?

A Föld és Hold egymás körül keringenek. A keringés a két égitest közös tömegközéppontja körül történik. E tömegközéppont bolygónk nagyobb tömege miatt a Föld testében van. A keringő mozgás miatt centrifugális erő lép fel, amely a tömegközépponttól legtávolabb (azaz a Föld Holdtól távolabbi oldalán) a legnagyobb mértékű. E centrifugális erő hatására a tengerek és óceánok vize a Holddal átellenes oldalon is felpúpozódik, így egy második dagálykúp alakul ki. Ennek köszönhető a tengerjárás 6 órás ciklusa.
A tengerjárást a Nap tömegvonzása is módosíthatja. Ha a Nap és a Hold egyirányban állnak a Földhöz képest, akkor a Nap felé eső dagálymagasság nagyobb lesz, ez az ún. szökőár. Ennek az ellenkezője is előfordul, a Nap és a Hold egymáshoz és a Földhöz képest derékszögben állnak ún. vakár figyelhető meg.

Megtanulandó tengerek listája
Térképek: Európa, Ázsia, Amerika, Afrika, Ausztrália
6.5. Nézd meg és értelmezd az alábbi képeket, ábrákat!

 

Forrás: Kontinensről kontinensre, Óceánok - Sarkvidékek, Az Arktisztól az Antarktiszig CD-ROM
Világtengerek
A Föld legjelentősebb litoszféralemezei
A főbb felszíni tengeráramlások
A főbb mélytengeri áramlások
A Csendes-óceán felszíni tengeráramlásai
Az Indiai-óceán felszíni tengeráramlásai

beltenger, peremtenger, szárazföldi vízgyűjtő tavak, hullámzás, hullámtörés, abrázió, hullámnyomás, tengerjárás, dagály, apály, dagálymagasság, tengerjárás, szökőár, vakár