9. A kémhatás

Kémhatás

A kristályrácsonál már tanultál arról, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy egy adott anyag vezesse az elektromos áramot. A vízmolekulák semleges molekulák, ennek ellenére vezetik az elektromos áramot. Mi lehet ennek az oka? A valóságban a vízmolekulák egy része nem semleges részecskeként, H2O formájában vannak jelen, hanem ion formában. Két vízmolekula találkozásakor protonátadás, ún. protolízis játszódik le, amelyet az alábbi egyenlettel szemléltetünk:
A keletkező két ion elnevezése oxóniumion és hidroxidion. Ennek a két töltéssel rendelkező összetett ionnak köszönhető, hogy a víz vezeti az elektromos áramot. A vízmolekulák ezen, spontán szétesését disszociációnak nevezzük, s mivel a protonátadás magától zajlik le autoprotolízisről beszélünk.

Ha egy liter vizet vizsgálunk abban igen kismennyiségű oxónium- és hidroxidiont találunk, egész pontosan 1 x 10-7 molnyit. A mol fogalmával még nem találkoztál, a magyarázathoz kérd tanárod segítségét! Egy liter vízben tehát 1 x 10-7 mol oxónium- és pontosan ugyanennyi hidroxidion van. Az ilyen folyadékokat kémiailag semlegesnek nevezzük.

Természetesen az is előfordulhat, hogy a két ion nem egyenlő mennyiségben van jelen. Abban az esetben, ha az oxóniumionból van több savas, ha a hidroxidionból lúgos (bázikus) anyagról beszélünk. A folyadékok semleges, savas, illetve lúgos tulajdonságait kémhatásnak nevezzük. A kémhatásnak mértékegysége is van, a pH, amely pontos értelmezése a matematikai hiányok és az életkor miatt még korai. Leegyszerűsítve azonban foglalkozunk vele.

A pH-skála egy 0-tól 14-ig terjedő skála, ahol a 7-es érték jelzi a semleges kémhatást. Héttől lefelé savas, felfelé lúgos kémhatásról beszélünk. A semleges értéktől távolodva nő a savas, illetve a lúgos kémhatás erőssége, így a legerősebb sav pH=0, a legerősebb bázis pH=14.

Vizsgáljuk meg a savakat és bázisokat kicsit tudományosabban is! Ezekben a vegyületekben is protonátadás következik be, az alábbiak szerint:

A hidrogén-klorid vizes közegben protont ad át a vízmolekulának, így abból oxóniumion képződik. Ez esetben a hidrogén-klorid savnak, a víz bázisnak tekinthető. Ez egyezik a fentiekben leírtakkal, mely szerint savas kémhatás esetén több az oxóniumion. Megfogalmazhatjuk, hogy savnak tekinthetjük azokat az anyagokat, amelyek a víznek protont tudnak átadni.

Az ammónia esetében fordított a helyzet. Itt az ammónia nem átad, hanem felvesz protont a víztől az alábbiak szerint:

NH3 + H2O = OH- + NH4+

A keletkező hidroxid ion a lúgosságra utal, emellett ammóniumion keletkezik. Az ammónia bázisnak, a víz ez esetben savnak tekinthető. Megfogalmazva: a bázisok olyan anyagok, amelyek a víztől protont vesznek fel. A fentiekben látható, hogy a víz savként és bázisként is viselkedhet. Az ilyen anyagokat amfotereknek nevezzük.

 

A kémhatás mérése

A kémhatást indikátorokkal tudjuk vizsgálni. Ezeknek több típusa ismert, mi kettővel a folyadék és a papír indikátorokkal foglalkozunk. A folyadék indikátorok olyan oldatnak tekinthetők, amelyek színváltozással jelzik az adott kémhatást.

I. Végezzétek el a következő kísérletet!
Szükséges eszközök: kémcsőállvány, kémcsövek
Szükséges anyagok: ecet vagy híg sósav, desztillált víz, szappanoldat vagy híg ammónium-hidroxid, metilvörös, fenolftalein, lakmusz
Kísérlet menete: 3-3 kémcsőbe öntsetek ecetet, desztillált vizet, illetve szappanoldatot, majd cseppentsetek külön-külön metilvörös, fenolftalein és lakmusz indikátort. A színváltozásokat az alábbi táblázatba rögzítsétek!
 
sav
víz
bázis
metilvörös
.
.
.
fenolftalein
.
.
.
lakmusz
.
.
.

A fenti kísérlet során azt vizsgáltátok melyik indikátor, milyen színnel jelez egy adott kémhatást. Folyadék indikátorokkal teljes pontossággal megadható egy oldat kémhatása a titrálás nevű eljárás során, ez azonban komolyabb kémiai és matematikai ismereteket követel, így ismertetésétől eltérünk.

A papír indikátorok esetében kissé könnyebb dolgunk van. Ezek a vizsgálandó oldatba mártva színváltozáson mennek keresztül, a kapott szín és a színskála egybevetésével a kémhatás leolvasható. A módszer egyszerűbb azonban pontatlanabb.

II. Mérjétek meg minél több oldat kémhatását! Takarékoskodjatok mind az indikátorral, mind az oldatokkal!
Tájékozódjatok az egyes anyagok kémhatásáról itt.

 

Közömbösítés

Mi történik, ha egy savat és egy bázist összeöntünk? Egy ún. közömbösítési (semlegesítési) reakció játszódik le, amely során a sav átadja protonját a bázisnak, a reakció során só és víz keletkezik.

NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O

A fenti folyamatban az ammónium-hidroxid a bázis, a hidrogén-klorid a sav, az ammónium-klorid a só és a víz a víz.

 

disszociáció, autoprotolízis, kémhatás, pH, sav, bázis, amfoter, indikátor, folyadék indikátor, közömbösítés