2. A biogeográfia alapjai

Alapfogalmak

A biogeográfia az élővilág (növény és állatvilág) földrajzi elterjedésével, illetve az élővilág és a környezet kapcsolatával foglalkozó tudomány. Vizsgálja továbbá az élővilág alakulását az egyes földtörténeti korokban, a bioszfára egészét és számtalan egyéb dolgot is. A környezeti tényezőkkel az előző epochában már megismerkedtél, így az alábbi fogalmaknak már ismerősnek kell lenniük:

ökológia, tűrőképesség (tolerancia), tágtűrésű faj, szűktűrésű faj, biológiai diverzitás (biodiverzitás)

A fajok elterjedési területét área-nak nevezzük. Egyes vándorló, költöző állatoknál a földrajzi elterjedés (área) az évszakok függvényében változhat. A vízi és a talajlakó szervezetek, illetve a magashegységi fajok esetében a vízszintes elterjedés mellett a függőleges irányú elrendeződés is fontos. Egy adott faj áreája lehet összefüggő, tagolt és nagyon elszórt.

Egy tetszőleges terület (Magyarország vagy a Raktár utca) növényfajainak összességét flóra-nak, míg egy terület növényzetét, növénytakaróját vegetációnak nevezzük. Ha a terület állatfajainak összességét vizsgáljuk akkor fauna-ról beszélünk. A biogeográfia tudománya ennek megfelelően két nagy részre tagolódik a növényföldrajzra és az állatföldrajzra. A két tudományterület vizsgálati tárgya nevükből könnyen kikövetkeztethető.

 

Növényföldrajz

A növény- és az állatföldrajz Földünk élővilágát egyaránt különböző egységekre, kategóriákra tagolja. A növényföldrajz a Föld flóráját flórabirodalmakra osztja, amelyek tovább oszthatók flóraterültekre, azok flóratartományokra, flóravidékekre és végül flórajárásokra. Az egyik legelfogadottab felosztás szerint hat flórabirodalmat különíthetünk el.

2.1. Párosítsd a megfelelő flórabirodalmat a megfelelő kontinensekkel!

 

 
Afrika és Ázsia
trópusi és szubtrópusi területei
Újvilági trópusi flórabirodalom
 
Ausztrália és a környező szigetvilág
Óvilági trópusi flórabirodalom
 
Északi félgömb trópusokon kívüli területei
USA déli részei, É-Afrika, Elő-Ázsia, Európa stb.
Ausztráliai flórabirodalom
 
Déli-sarkvidék, Új-Zéland és környező szigetek,
Dél-Chile, Atlanti- és Csendes-ó déli szigetei
Északi mérsékelt övi flórabirodalom
 
Közép- és Dél-Amerika
trópusi és szubtrópusi területei
Fokföldi flórabirodalom
 
Dél-Afrika kis mediterrán klímájú darabja
Antarktikus flórabirodalom

 

Állatföldrajz

Az állatföldrajz a faunabirodalom, faunaterület, faunatartomány, faunavidék fogalmakat (kategóriákat) használja. A kontinensek állatföldrajzi beosztását az alábbi táblázat szemlélteti.

faunabirodalom
faunaterület
faunatartomány
faunavidék
Notogaea
ausztráliai
új-guineai
új-zélandi
polinéziai
hawaii
.
.
Neogaea
neotrópusi
brazíliai
chilei
karib-térségi
közép-amerikai
galapagoszi
.
Arktogaea
etiópiai
nyugat-afrikai
kelet-afrikai
dél-afrikai
.
madagaszkári
.
.
orientális
elő-indiai
ceyloni
hátsó-indiai
Szunda szigeti
Celebesz szigeti
Fülöp-szigeti
.
holarktikus
nearktikus
kanadai
átmeneti
szonorai
palaearktikus
euro-turáni
mediterrán
szibériai
belső-ázsiai
tibeti
kelet-ázsiai
arktikus
Antarktogaea
.
.
.
2.2. Próbáld megadni az alábbi fajok áreájának lehető legpontosabb állatföldrajzi beosztását!
A virágokból kiszívja a nektárt, közben repülő rovarokat is fog, ezen kívül pókokat és egyéb ízeltlábúakat is fogyaszt, melyeket a fák törzsén és ágain fog el a fehérszemű mézevő, amely Ausztrália délkeleti és délnyugati részén valamint Tasmánia szigetén honos faj.
 
Az egyetlen olyan majomfaj, amely túlnyomórészt éjszaka aktív az éji majom. Áreája meglehetősen nagy. Dél-Amerika északi részétől Bolíviáig, keleti irányban pedig az Amazonas-medence mentén csaknem az Atlanti-óceánig terjed.
 
A denevérek közül alig van sajátosan észak-amerikai faj. A bulldogdenevér viszont milliószámban él Észak-Amerika déli részének barlangjaiban.
 
A Celebesz-, Sanana- és Burma-szigetek jellegzetes hegyes fülű, hatalmas agyart viselő disznóféléje a babirussza.
 
A gyönyörű tollazatú kongópávát alig ötven éve fedezték fel a Kongó őserdeiben.
 
A legnagyobb méretű tigris alfaj, és egyben nagymacska a szibériai tigris. Testhossza 2,4-3,3 méter, testtömege 150-300 kilogramm.
 

biogeográfia, área, vegetáció, flóra, fauna, növényföldrajz, állatföldrajz, flórabirodalom, flóraterület, flóratartomány, flóravidék, flórajárás, faunabirodalom, faunaterület, faunatartomány, faunavidék