6. Tavak

6.1. A Földrajzi Atlasz segítségével próbáld megállapítani, milyen területeken találod a legtöbb tavat! hogyan keletkezhettek? Írj minél több ötletet! Mit nevezünk tónak?

A olyan szárazföldi medencében összegyűlő, tartósan megmaradó állóvíz, amely nincs vagy csak folyóvizek útján van kapcsolatban a világtengerrel. Földünkön több, mint egymillió tó található. A tavak keletkezésük szerint két nagy csoportra oszhatjuk: külső és belső erők által kialakított tómedencékre.

6.2. Miket tekintünk a Föld külső és belső erőinek? Itt tanultál róluk.

Finnország, Svédország, Kanada és a Német-Lengyel-síkság több százezer tómedencéjét a pleisztocén jégkorszakok idején kiterjeszkedő jégtakarók mélyítő munkája alakította ki. A puha kőzeteknél mélyedések, a keményeknél lecsiszolt dombhátak alakultak ki. A jégtakaró szélénél megszűnt a felszín alakítása, ún- tereplépcsők (glintlépcsők) alakultak ki, amelyek feltorlaszolták a lefolyni igyekvő vizeket, amelyek hatalmas ún. glinttavakká (jégperemi tavakká) gyűltek össze. Pl.: Nagy-Medve-tó, Winnipeg-tó, Ladoga-tó, Onyega-tó, Felső-tó, Michigan-tó, Huron-tó, Erie-tó, Ontario-tó.

6.3. Mikor volt a földtörténeti pleisztocén? Itt tanultad.
6.4. Keresd meg az Atlaszodban a felsorolt tavakat! Külső vagy belső erők alakították ki a glintavakat?

A hegységekből leereszkedő jégárak (gleccserek) olykor több száz méter mély és sok kilométer hosszú sziklamedencét véshetnek ki, amelyekben később víz gyűlik össze. Így keletkezhetnek az ún. fjordos tavak. Pl.: Garda-tó, Comói-tó.

A gleccserek által feltúrt sáncok is megtorlaszolhatják a vizet és végmoréna tavak keletkeznek. Pl.: Garda-tó déli része. Ha a jégár szülőhelyén, a közel kör alakú hógyűjtő medencében elolvad a jég, tengerszem, más néven kártó keletkezik. Pl.: Csorba-tó.

Tó keletkezik akkor is, amikor hegyomlás vagy földcsuszamlás duzzasztja fel a folyóvizét. Pl.: Gyilkos-tó. A homokbuckák között megrekedő víz lefolyásának útját gyakran a szél gátolta meg. Pl.: szegedi Fehér-tó. További lehetőségek tavak keletkezésére: felszín alatti üregek beszakadása, korallgátak, hódgátak által elzárt tavak, emberi tevékenység hatására kialakított víztározók, folyók kanyarulatának lefűződésébő kialakuló tavak (pl.: Szelidi-tó) stb.

Csorba-tó (Szlovákia)
Gyilkos-tó (Románia)
Garda-tó (Olaszország)
6.5. Keresd meg az említett tavakat! Milyen tó keletkezési mechanizmusok lehetnek még?

 

Belső erők alakították ki azokat a tavakat, amelyek ún. tektonikus árkokban, süllyedékekben gyülemlettek fel. Pl.: Bajkál, Tanganyika, Nasza. A földkéreg mozgásai és a vulkáni roncsokban, tűzhányókráterekben lévő tavakat is belső erők alakították ki. Utóbbira pl.: Szent Anna-tó.

6.6. Rendszerezd a tavak keletkezéséről tanultakat az alábbi ábra segítségével!

 

I. Rajzoljatok egy Kárpát-medence térképet és jelöljétek az alábbi tavakat! Mindegyiknél jelöljétek azt is, hogyan keletkezett! Amelyikről nem tanultatok nézzetek utána!

Csorba-tó, Gyilkos-tó, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Balaton, Fertő-tó, Velencei-tó

II. Nézzetek utána milyen legendák vannak a Szent Anna-, a Gyilkos-, a Csorba-tó és a Balaton keletkezésének!

A tavak pusztulása

A tavak nem örök életűek, hosszabb-rövidebb idő múltán eltűnnek. A lehetséges okok vázlatosan a következők:

- éghajlatváltozás következtében a szárazabb klímán kiszáradnak, pl. Nagy-medence (USA);
- irányváltoztatása miatt a tavat tápláló folyó nem éri el a tavat;
- a tó vizét levezető folyó egyre jobban bevágódva eléri a tó peremét és lecsapolja a tavat;
- a tómedence feltöltődése a tóba beömlő folyó(k) hordalékával, szél által szállított hordalékkal, az élővilág tevékenységének hatására;
- emberi tevékenység hatására, pl. a Szir-darja és Amu-darja vizének elöntözése miatt az Aral-tó kezd kiszáradni.
- emberi tevékenység hatására lecsapolják, tápláló folyóit elterelik;

Hazánk legnagyobb tavainak (Balaton, Fertő-tó, Velencei-tó) feltöltődését a vízi növények sietettik. Amíg az állóvíznek csak kis területét foglalják el a növények még tóról beszélhetünk, azonban, ha a nyílt víztükröt a növényszigetek részekre tagolják már fertőről. Ha már csak helyenként csillog a nyílt víz, a fertő mocsárrá válik, a teljesen benőtt mocsár végül láppá alakul.

Megtanulandó tavak

 

tó, glinttó, fjordos tó, végmoréna tó, tengerszem, kártó, fertő, mocsár, láp