Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Természetismeret

A változó Föld

1. Élő közösségek

2. Anyag és energia az ökoszisztémákban

3. Az élő közösségek változása, a bioszféra története

4. Az ember a bioszférában

5. Túlnépesedés

6. Elsivatagosodás, éhínség, erdőirtás

7. A diverzitás csökkenése

8. A talaj- víz- és légszennyezés

9. Természet- és környezetvédelem

10. Egyenlőtlenségek a világban

11. Klímaváltozás

12. Járványok

13. Fenntartható fejlődés

 

Kiegészítő tananyagok

Korábbi kiselőadások

Térképtár