Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Természetismeret

Kárpát-medence

1. A Kárpát-medence természetföldrajza

2. A biogeográfia alapjai

3. A Kárpát-medence növényzete

4. A Kárpát-medence állatvilága

5. Magyarország településszerkezete

6. Népek e hazában

7. A vetésforgótól a nagyüzemi növénytermesztésig

8. A legeltetéstől az istálós állattartásig

9. Nyersanyagok és ipar

10. Természetvédelmi problémák hazánkban

Csoportmunkák

Névanyag

Kiegészítő tananyagok

Korábbi kiselőadások

Térképtár

 
Kő-kupac természetvédelmi szervezetei